Czy koszt uzyskania pozwolenia na budowę to duży wydatek?

Czy koszt uzyskania pozwolenia na budowę to duży wydatek?

Pozwolenie na budowę – co to jest?

Pozwolenie na budowę jest decyzją administracyjną, a w mniej oficjalnym języku dokumentem niezbędnym do legalnej budowy działki , której powierzchnia jest większa. Obecnie obowiązujące przepisy zezwalają na tzw. budowę na zgłoszenie (o „domach bez pozwolenia” chyba każdy słyszał w mediach). Prace budowlane można rozpocząć dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę i oczekiwaniu na jego zatwierdzenie po około 14 dniach.

Decyzję administracyjną, zwaną potocznie pozwoleniem na budowę, wydaje starosta powiatowy (lub prezydent miasta prawnego w powiecie), wojewoda lub wyższy inspektor nadzoru budowlanego. Jednocześnie dwa ostatnie organy administracji mogą pełnić jedynie rolę organu wyższego rzędu w zakresie wydawania pozwoleń na budowę. Wniosek o pozwolenie na budowę składa się do starosty lub prezydenta miasta, a tylko w przypadku otrzymania decyzji negatywnej można odwołać się do sądu drugiej instancji, czyli wojewody. Należy jednak również wspomnieć, że wniosek można złożyć w wydziale architektonicznym i/lub urbanistycznym organu właściwego dla planowanego obiektu budowlanego nieruchomości.

Dokumenty i koszty związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę

Ubiegając się o pozwolenie na budowę należy mieć już projekt budowlany, którego maksymalnie cztery kopie należy dołączyć do wniosku, pamiętać przy tym należy o przesłaniu wraz z planem niezbędnych zarządzeń, pozwoleń i oświadczeń. Dodatkowo wnioskodawca musi podpisać oświadczenie o prawie własności nieruchomości, na której ma w późniejszym czasie powstać dom.

Wielu obawia się, że kwota do zapłaty odpowiada wielkości projektu budowy domu. Na szczęście rzeczywistość jest miłym zaskoczeniem. Jeśli chce się uzyskać pozwolenie na budowę z urzędu, poniesione koszty to suma dwóch składowych. Pierwsza ma charakter stały i dotyczy koordynacji projektu budowlanego i koszt wynosi 47 zł. Drugi składnik jest już zmienny, ale pozytywnie może zaskoczyć inwestorów. Otóż opłata skarbowa za pozwolenie na budowę to tylko 1 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni zabudowy, ale maksymalnie 539 zł.

Jak długo ważne jest pozwolenie na budowę?

To nie jest tak, że dostaje się pozwolenie na budowę domu i dopiero po 10 latach można zacząć inwestować i rozpocząć budowę domu. Po tym czasie pozwolenie traci ważność i całą procedurę autoryzacji trzeba będzie przejść od samego początku. Zwykle budowa musi się rozpocząć w ciągu maksymalnie 36 miesięcy (3 lata) od momentu, gdy pozwolenie stanie się prawnie wiążące. Jeśli w tym czasie inwestycja nie rozpocznie się, decyzja ta wygaśnie i konieczne jest ponowne uzyskanie nowego zezwolenia na rozpoczęcie budowy domu. Aby dopełnić wszystkich formalności, należy niezwłocznie poinformować powiatowego inspektora nadzoru o terminie rozpoczęcia budowy swojego domu. Ponadto, nawet jeśli inwestycja zacznie się w terminie, ale budowa zostanie przerwana na okres ponad 3 lat, decyzja o pozwoleniu na budowę również wygaśnie. Aby odnowić pozwolenie na budowę należy złożyć w urzędzie miasta projektu domu w czterech egzemplarzach wraz z innymi niezbędnymi dokumentami.

Dodaj komentarz