Odnawialne źródła energii – co to jest?

Odnawialne źródła energii – co to jest?

Jakie są odnawialne źródła energii? Na przestrzeni lat w naszym kraju obserwuje się systematyczny wzrost znaczenia odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym. Zgodnie z prawem Unii Europejskiej Polska zobowiązana była do wytwarzania 15% swojej energii ze źródeł odnawialnych w 2020 roku i…

Read More