Odnawialne źródła energii – co to jest?

Odnawialne źródła energii – co to jest?

Jakie są odnawialne źródła energii?

Na przestrzeni lat w naszym kraju obserwuje się systematyczny wzrost znaczenia odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym. Zgodnie z prawem Unii Europejskiej Polska zobowiązana była do wytwarzania 15% swojej energii ze źródeł odnawialnych w 2020 roku i ten cel został zrealizowany.

Energetyka wiatrowa i solarna

Energia wiatrowa produkowana jest w specjalnych turbinach. Występują one zarówno na lądzie (wiatry przybrzeżne), jak i w większych zbiornikach wodnych (morza i oceany). Energia wiatrowa jest nie tylko tania w zakupie, ale także wydajna. Powyższe cechy sprawiają, że społeczeństwo pozytywnie ocenia energetykę wiatrową, a w naszym kraju jej rozwój popiera 8 na 10 Polaków. Energetyka solarna to nic innego jak produkcja energii i ciepła z promieniowania słonecznego, która odbywa się dzięki systemom fotowoltaicznym i kolektorom. Mieszkańcy Polski chętnie korzystają z tego rozwiązania, o czym świadczy sukces programu „Mój Prąd”. W efekcie liczba prosumentów (osób produkujących własną energię) przekroczyła w kwietniu 2022 roku milion osób. Dla porównania: w grudniu 2015 roku było ich tylko około 4,5 tys.

Energetyka wodna i geotermalna

Energetyka wodna ma miejsce gdy wykorzystywana jest specjalna konstrukcja hydrauliczna z wbudowanym systemem turbiny, która zamienia siłę przepływu lub spadku wody na energię kinetyczną, która z kolei zamienia na energię elektryczną. Jednakże, chociaż energia wodna jest odnawialna, ma znaczący wpływ na środowisko naturalne i w pewnych warunkach może charakteryzować się emisjami porównywalnymi z wytwarzaniem energii z paliw kopalnych z powodu emisji metanu z rozkładu materii organicznej. Zaś energetyka geotermalna ma miejsce gdy pod powierzchnią ziemi osadza się woda o temperaturze od kilkudziesięciu do 100 stopni Celsjusza. Jest ona pompowana przez specjalny odwiert, a następnie przetwarzana w energię przez odpowiedni system.

Dlaczego odnawialne źródła energii są istotne?

Technologie, które opierają się na odnawialnych źródłach energii wykorzystują zasoby, które pochodzą ze środowiska naturalnego. Należą do nich energia słoneczna, wiatrowa, woda i biomasa. Energia odnawialna nigdy się nie skończy, ponieważ pochodzi z ziemi, powietrza i słońca. Inaczej jest w przypadku konwencjonalnych paliw kopalnych, które z czasem stają się coraz trudniejsze do pozyskania. Ma to wpływ nie tylko na koszty wydobycia, ale także na wpływ na ekosystem. Nie wszystkie (ale większość) technologii energii odnawialnej wymaga mniej konserwacji niż generatory wykorzystujące paliwa konwencjonalne. Dzieje się tak dlatego, że na przykład turbiny wiatrowe i panele słoneczne mają niewiele ruchomych części. Dodatkowo do prawidłowego funkcjonowania nie wymaga palnego źródła energii. Oznacza to mniej konserwacji i tym samym więcej oszczędności.

Dodaj komentarz