Izolacja fundamentów – dlaczego jest taka ważna

Izolacja fundamentów – dlaczego jest taka ważna

Budowa domu to duże wyzwanie, szczególnie pod względem finansowym. Dlatego wszystkie prace należy wykonać starannie, by wzniesiony budynek służył przez długie lata. Bardzo ważne jest zabezpieczenie budynku przed wilgocią, a prace takie należy rozpocząć już na etapie wykonywania fundamentów.

Dlaczego niezbędna jest izolacja fundamentów

Zabezpieczenie fundamentów przed wilgocią to jedno z najważniejszych zadań na początkowym etapie budowy domu. Niezależnie od tego, czy budynek jest podpiwniczony, czy też nie, narażony jest na wciąganie wilgoci, a nawet na zalewanie wodami gruntowymi. Prawidłowo wykonana izolacja przeciwwilgociowa zapobiega takiemu zjawisku.
Dodatkowo warto zadbać o właściwie wykonanie izolacji termicznej fundamentów, aby zabezpieczyć budynek przed wyziębianiem i utratą ciepła.

Izolacja przeciwwilgociowa

Niezwykle groźnym zjawiskiem dla każdego budynku jest tak zwane podciąganie kapilarne. Występuje ono przede wszystkim w ścianach fundamentowych. Polega na tym, że ściana, do której dostanie się wilgoć, zasysa ją do góry. W ten sposób woda może dostać się do ścian na parterze budynku. Dlatego wykonuje się dwa rodzaje izolacji przeciwwilgociowej fundamentów: pionową i poziomą.
Izolacja pionowa układana jest na powierzchni ścian fundamentowych i powinna do nich ściśle przylegać na całej powierzchni. Ma za zadanie ochronić ścianę przed wnikaniem w nią wilgoci, wód opadowych i gruntowych. Materiałem najczęściej używanym podczas wykonywania izolacji pionowej jest papa układana na lepiku albo papa termozgrzewalna. Czasami wykorzystuje się bardzo grubą folię.
Izolacja pozioma to ta część, która w największym stopniu zapobiega zjawisku podciągania kapilarnego. Układana jest w dwóch miejscach: między ławą a ścianą fundamentową oraz na styku ściany fundamentowej ze ścianą zewnętrzną budynku od 15 do 30 cm nad terenem. Bardzo ważne jest też to, żeby izolacja pozioma układana na ścianach fundamentowych była połączona z izolacją podłogi na gruncie. Do wykonania izolacji poziomej wykorzystuje się przede wszystkim materiały bitumiczne w postaci różnego rodzaju lepików i mas asfaltowych. Można także użyć papy lub grubej folii budowlanej.

Ocieplanie fundamentów

Wielu inwestorów doskonale zdaje sobie sprawę z konieczności ocieplania ścian zewnętrznych budynku oraz ocieplania dachów. Jednak niewiele osób wie, że takie zabezpieczenie należy zapewnić także fundamentom. Izolacja termiczna fundamentów jest niezwykle ważnym elementem zabezpieczenia budynku. Szczególnie istotnie jest to w dobie kryzysu energetycznego, ponieważ pozytywnie wpływa na utrzymanie temperatury wewnątrz budynku.
Do ocieplania fundamentów służą specjalne płyty wykonane z materiałów o zwiększonej odporności na zawilgocenia.

Dodaj komentarz