Jakie środki ochrony stosuje się podczas prac fizycznych?

Jakie środki ochrony stosuje się podczas prac fizycznych?

kalosze robocze i inne obuwie ochronne

Teoretycznie zawsze zdawałem sobie sprawę z tego, że praca fizyczna wymaga użycia różnorodnych środków ochronnych. Nigdy jednak nie byłem świadom, jak różnorodny może być to sprzęt i że każdy rodzaj wykonywanych czynności może wymagać odmiennego sprzętu. Co mieści się w ramach pojęcia “środków ochrony indywidualnej”?

Odzież ochronna

Zgodnie z przepisami, dotyczącymi bhp, odzież ochronną należy stosować w razie narażenia pracownika na działanie wody, czynników chemicznych, pyłowych, mechanicznych, biologicznych, a także szczególnie wysokiej i niskiej temperatury. Tak naprawdę zatem specjalną odzież musi nosić niemal każdy pracownik fizyczny. Nie miałem pojęcia, że w ramach określenia “odzież ochronna” mieści się tak wiele elementów. Nie chodzi bowiem wyłącznie o odblaskowe kombinezony. W zależności od rodzaju prac, odzież ochronna może się nieco różnić. Przykładowo spawacze muszą założyć specjalne bluzy trudnopalne, drwale specjalistyczne rękawice pilarza i drzewołazy, a w niektórych branżach trzeba zastosować ubrania antystatyczne ESD.

Środki ochrony głowy

Przy niektórych, podejmowanych pracach, szczególnie narażona na urazy może być również głowa. Dotyczy to między innymi prac budowlanych, prac na mostach i konstrukcjach stalowych, prac ziemnych i skalnych, prac z materiałami wybuchowymi, a także prac przy piecach przemysłowych. W czasie takich zajęć nieodzownym atrybutem musi zatem stać się hełm ochronny. Czasem też potrzebne są zwykłe nakrycia głowy, które chronią przed pochwyceniem włosów, zamoczeniem głowy lub zanieczyszczeniem substancjami i materiałami toksycznymi, drażniącymi, żrącymi, podatnymi na gnicie i tak dalej.

Środki ochrony kończyn górnych i dolnych

Z kolei dla zapewnienia ochrony kończyn górnych i dolnych stosuje się między innymi rękawice ochronne, ochraniacze palców, ochraniacze nadgarstków, specjalistyczne buty, w tym kalosze robocze i inne obuwie ochronne, ochraniacze stopy, golenia, kolana, uda, a nawet getry. Te akcesoria mają nie tylko chronić przed ewentualnym złamaniem, ale wszelkimi innymi zagrożeniami, w tym zwichnięciem, przecięciem, oparzeniem, stłuczeniem i tak dalej.

Środki ochrony twarzy, oczu, słuchu i układu oddechowego

W czasie prac fizycznych istnieją również zagrożenia, które mogą mieć negatywny wpływ na wzrok, słuch lub układ oddechowy. Właśnie dlatego spawanie lub cięcie metali przy pomocy palnika nie może obyć się bez specjalistycznych okularów ochronnych. Z kolei prace przy wykładaniu pieców i kadzi, gdzie może występować zapylenie, wymaga użycia maseczki ochronnej. No a obsługa narzędzi pneumatycznych wiąże się z koniecznością użycia szczelnych słuchawek.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Wymieniłem tylko zasadnicze kategorie środków ochrony. Do tego trzeba by było dorzucić jeszcze środki ochrony przed upadkiem z wysokości, dermatologiczne środki ochrony i kilka innych kategorii. Niewątpliwie każdy z tych elementów w pewnych sytuacjach może uratować życie, dlatego warto mieć to na uwadze, podejmując się jakiejkolwiek pracy.

Dodaj komentarz