Wiara ludzi Tybetu

Wiara ludzi Tybetu

Tybetańczycy wieszają je w wielu miejscach także w celu wzmocnienia powodzenia w życiu, zarówno swojego jak i swoich bliskich. Flagi kupuje się w sklepach i do czasu poświęcenia ich przez lamę są w zasadzie bezużyteczne. Dopiero po poświęceniu ich są gotowe do wieszania i po zrobieniu tego spełnią swoją rolę. Tybetańczycy umieszczają flagi w wielu różnych miejscach. Zazwyczaj wokół swoich domostw, ale również wysoko w górach, gdzie porywiste wiatry szybko strzępią flagi rozsiewając ich nitki po całych Himalajach.

Na flagach znajdują się różne modlitwy . Nieraz bywają na nich mantry pięciu elementów wraz z symbolicznym ich przedstawieniem. Zawsze są w pięciu kolorach: białym ( element przestrzeni), zielony (powietrza), czerwonym ( ognia), niebieskim ( wody) i żółtym (ziemi).

Zwyczajowo wiesza się flagi na mostach, masztach, stupach i innych wysokich budowlach. Szczególnie często wiesza się je w miejscach, gdzie bywa wiele zaburzeń w energiach pięciu elementów i gdzie jest niebezpiecznie dla ludzi. ówczas harmonizują one energetycznie okolicę, wzmacniają pozytywną energię, niwelując negatywne wpływy.

Wieszanie flag modlitewnych jest odwieczną formą komunikowania się z energiami pięciu żywiołów, oraz z bóstwami, sposobem przywoływania pozytywnej energii do domostw, w niebezpieczne miejsca, gdzie dochodzić może do nieszczęść. Najkorzystniej jest, gdy flagi wieszane są w miejscach, gdzie wiatr porusza je bez przerwy, wówczas jak mawiają Tybetańczycy „ żywioły czytają flagi”co bardzo pozytywnie wpływa na okolicę, na wieszających flagi oraz na ich rodziny.

Istnieją dwa rodzaje flag. Flagi pionowe (Dar Czod) wieszane są na masztach i słupach i zazwyczaj zwisają z nich swobodnie. Najpopularniejsze są flagi poziome (Dar Tang), najbardziej również znane w Polsce. Rozwiesza się je na sznurkach pomiędzy dwoma punktami, ale zdarza się, że wiszą równiez wewnątrz budynków, np. w gompach.

Jak stosować flagi?

Po zakupieniu flag należy udać się do lamy aby je pobłogosławił. Bez tego wieszanie flag mija się z celem i ma wyłącznie kontekst folklorystyczny. Gdy lama pobłogosławi flagi, to po rozwieszeniu działają one i pozytywnie wpływają zarówno na otoczenie jak i na nas samych. Praktyka wieszania flag ściśle związana jest z praktyką Sang Cie, czyli rytuałem ofiarowania dymu, więc najlepiej wieszać flagi podczas tej ceremonii. Warto wówczas przez kilka chwil potrzymać zwinięte flagi w dymie ofiarnym, przez co nabierają one błogosławieństw bóstw, które są adresatem tej wykonywanej właśnie praktyki.

Flagi zazwyczaj wykonują ręcznie mnisi, ale zdarzają się też produkowane przez prywatne osoby. Drukuje się je ręcznie na kawałkach materiału za pomocą drewnianej matrycy, którą smaruje się przed odciśnięciem farbą. zazwyczaj maja one nieobrębione końce, aby wiatr swobodnie roznosił po świecie poszczególne nitki. jako, że są one poświęcone i przez to zawierają nauki Dharmy to wiatr roznosi w ten sposób Dharmę w różne miejsca.

Po okadzeniu flag, na ich dole nieraz pisze się imię osoby, która je wiesza lub tej, w której intencji wieszamy flagi, chcąc w ten sposób wspomóc ją. W takich wypadkach należy pisać na tych flagach, których kolor odpowiada naszemu dominującemu elementowi. Jeśli dominuje w nas element ziemi to piszemy na żółtych, jeśli wody, to na niebieskich, a gdy jest to element powietrza to na zielonych.

Imiona pisać można po Polsku, a po tej czynności można je z intencją powiesić w wybranych miejscach. następnie śpiewamy modlitwy codzienne: Guru Jogę, Schronienie, i Bodhiczittę. Następnie dobrze jest zaśpiewać inwokację do Jesze Łalmo.

Praktyka ta wpływa bardzo pozytywnie na nasze zdrowie, pomyślność w życiu, powodzenie w interesach, w pracy, w szczęściu domowym. Najistotniejszym jej elementem jest czysta intencja i wiara w skuteczność.

Kiedy wieszać flagi?

Skrajnie niewłaściwym zachowaniem jest wyrzucanie starych flag na śmietnik, czy tez używanie je do jakichkolwiek innych celów niż powieszenie ich. Przynosi to odwrotny skutek niż wieszanie ich w celu harmonizowania otoczenia i przywołania szczęścia i pomyślności. Niewłaściwe obchodzenie się z poświęconymi flagami może sprowadzić na osoby tak postępujące różne nieprzewidziane i niechciane sytuacje.

Flagi Tybetańczycy zwyczajowo wieszają na początku roku, aby przez cały nowy rok nie opuszczało ich szczęście i pomyślność. Gdy flagi po roku czy dwóch są już zużyte, a teksty mantr i modlitw są już niewidoczne, zatarte przez wiatr, słońce, deszcz i śnieg, to wówczas zdejmuje się je i pali w ogniu. Zostały one poprzednio poświęcone przez lamę i jako takie są już przedmiotami ze sfery sacrum, należy więc okazywać im należny szacunek i po zużyciu spalić nigdy nie wyrzucając ich gdziekolwiek bądź.

Dodaj komentarz