Dzisiejsze feministki

Dzisiejsze feministki

Prawie, każdy z nas utożsamia się z jakąś ideologią. Poglądy na dany temat w społeczeństwie są różne. Jednak coraz częściej poprzez mass media dane grupy społeczne są oceniane z góry. Jeden przedstawiciel społeczności poprzez swoje zachowanie, wygląd może przewartościować spojrzenie na całą grupę. Tak, właśnie zadziało się z ruchem społecznym jakim jest feminizm.

Dzisiejsze feministki

Dzisiejsze feministki to kobiety dążące do równouprawnienia w każdej sferze życia. Są to kobiety wrogo nastawione wobec mężczyzn. Uważają, że rola mężczyzn w świecie społecznym dominuje i trzeba to zmienić. Odejście od patriarchatu to klucz do zmian. Jak w każdym ruchu są bardziej radykale i liberalne poglądy członków. Mass media bardzo mocno kreują wizerunek feministek. Dyskurs dotyczący postępowania, głoszonych poglądów i wyglądu zdeklarowanych członków  jest różny.

Dzisiejsze czasy uwidaczniają przedefiniowanie roli kobiety-żony-matki. Kobiety posiadają zarówno pełne prawa polityczne oraz prawne. Społeczeństwo zmieniły sposób postrzegania ról jakie pełni kobieta. Wyróżnić można wiele rodzai feminizmu. Jest to m.in. feminizm radykalny, liberalny, chrześcijański czy egzystencjalny. Wszystkie typy są skoncentrowane na płci pięknej. Pierwszy z nich mocno manifestuje przeciwko pozycji mężczyzn w świecie społecznym, drugi z większą łagodnością traktuję mężczyzn mówiąc o równości płci. Dwa pozostałe to dążenie do równouprawnienia w sferze religijnej oraz autorefleksja kobiet na temat swojej cielesności i pozycji w społeczeństwie.

Dlaczego feminizm nabiera negatywnego znaczenia

Jednak coraz częściej przez pojedyncze jednostki społeczeństwo traktuję feminizm jako coś złego. Wynika to z tradycji i kultury polskiej. Kobieta ma spełniać rolę żony i matki. Jej ambicje powinny znajdować się zawsze na drugim miejscu. Najważniejsza ma być rodzina. Opieka nad mężem i dziećmi. Współczesne feministki dążą do wyzwolenia kobiet z tradycji. Kobiety mają prawo realizować siebie na każdej płaszczyźnie. Mogą być zarówno wspaniałymi matkami, żonami, jak i pracownikami. Jednak dlaczego feministki są wrogo odbierane? Otóż, wszystko za sprawą stereotypów. Społeczeństwo poprzez niewiedzę czym jest feminizm oraz dyskurs kreuje w swojej wyobraźni skrzywiony obraz. Współczesne mass media oraz kościół katolicki nie pomagają w zrozumieniu istoty tego ruchu społecznego.

Kobiety, które deklarują się jako feministki są często postrzegane, jako nieatrakcyjne. Są niezadbane, nie stosują depilacji czy makeup’u. Jest to mylne wyobrażenie. Kobiety, które są feministkami walczą o większą tolerancję w zakładach pracy, o mniejszą feminizacje zawodów, o odejście od stereotypów, które tak mocno wpływają na ich życie. Wiadomo jednak, że w każdym ruchu społecznym znajdą się tzw. fanatycy, którzy przewartościują główną idee ruchu społecznego.

 

Dodaj komentarz