Jak wybrać właściwe sita do przesiewania żwiru?

Jak wybrać właściwe sita do przesiewania żwiru?

Dla przeciętnego człowieka sita do przesiewania żwiru są zabawkami, którymi małe dzieci bawią się na plaży w poszukiwaniu muszelek lub innych ukrytych skarbów. Czytelnicy tego artykułu wiedzą jednak, że chodzi w nim o przesiewanie kruszyw skalnych dla przemysłu przetwórczego i budowlanego i że zaangażowane w ten proces są zaawansowane środki techniczne i naukowe.

W rzeczywistości przesiewacze skalne są niezwykle ważne dla każdej firmy zajmującej się kruszeniem skał. Kruszarki nie kruszą skał za każdym razem do jednakowego rozmiaru. Gdy kamienie zostaną zmiażdżone, przejdą przez sito tylko z dwóch powodów: po pierwsze, mają dokładnie taki rozmiar, jaki jest potrzebny i po drugie, stanowią środek do mycia lub odwadniania materiału.

Sama skała jest filtrowana i izolowana do odpowiedniego rozmiaru, aby spełnić wymagania klienta dotyczące rodzaju podłoża, asfaltu lub betonu. Jeden kamieniołom może wytwarzać dużo produktu przeznaczonego specjalnie do betonu, podczas gdy inny kamieniołom może koncentrować się na wytwarzaniu produktu o mniejszych rozmiarach do asfaltu. Jeszcze innym razem kamieniołom może potrzebować elastyczności, aby wykonać jedno i drugie. Każdy z nich potrzebuje innych sit i innej technologii przesiewania.

Od kruszarki do sita do przesiewania żwiru

Najprościej mówiąc, sita do przesiewania żwiru składają się z pudła przesiewowego, określonej liczby pokładów przesiewowych, nośników sita i mechanizmu wibracyjnego, który wstrząsa i przesuwa kamienie przez sito. Warstwy transportujące, które dopasowują materiał i chronią każdy pokład w obudowie sita, nazywane są mediami. Medium to metalowa siatka przesiewająca, z tworzywa sztucznego lub lub poliuretanu, która ma określonej wielkości otwory umożliwiające przepuszczanie kamienia lub wyrzucanie go na pokład. Wszystkie te otwory zostaną ustawione na określony rozmiar, który pozwoli osiągnąć próg wymiarowy, w jakim kamieniołom chce skalibrować produkt docelowy.

Proces rozpoczyna się, gdy kamienie przechodzące przez kruszarkę lądują na przenośniku taśmowym, który przenosi materiał do tak zwanej wieży przesiewającej. Kamienie spadają na ekrany i zaczyna się fizyczne przesiewanie. Najbardziej typowe przesiewacze stosowane w kamieniołomach są nachylone, ustawione pod kątem 20 stopni. Kamienie wpadają do podajnika w górnej części ekranu, a następnie spadają kaskadowo na pierwszy pokład ekranu.

Wiele przesiewaczy ma trzy poziomy. Producenci kruszyw ustalają, jakie otwory umieścić na każdym poziomie, aby uzyskać konkretne potrzebne produkty. Na przykład, jeśli określony produkt ma od 1 cm do 2 cm, otwór w górnym sicie będą mieć średnicę 2 cm, aby odrzucić żwir o większym rozmiarze. Następnie materiał, który wpada na drugi pokład, zostanie przesiany przez sito o rozmiarze otworu 1 cm. Wszystko, co ma mniej niż 1 cm, spadnie, a to, co pozostanie z drugiego pokładu, to wymagany produkt.

Ten proces przekazywania i zatrzymywania materiału powtarzany jest na każdym poziomie maszyny przesiewającej. A następnie materiał można przenieść na stos jako produkt nadający się do sprzedaży lub poddać recyrkulacji.

Sita do przesiewania żwiru to trwałe maszyny

Przez lata rozwoju przemysłu wydobywczego sita do przesiewania żwiru nie zmieniły się zbytnio. Mechanizmy, które wstrząsają ekranami, również są stosunkowo takie same. Różnice między poszczególnymi rodzajami zasadniczo sprowadzają się do rodzaju smarowania i typu stosowanej kąpieli olejowej.

Istnieją różne rozmiary sit. Większość kamieniołomów do większości zastosowań używa sit przesiewowych pochylonych, ustawionych pod kątem 20 stopni. Same sita mogą mieć różne rozmiary w zależności od zastosowania. Niektóre ekrany mogą mieć 2,50 m x 6 m, a inne 2 m x 4 m. Rozmiar jest podyktowany tonażem docierającym do sita i wymaganą wydajnością danej maszyny.

Płaskie sita są najczęściej używane w urządzeniach przenośnych ze względu na ograniczenia wysokości. Płaskie ekrany są na ogół bardzo wydajne, ale mają mniejszy tonaż niż ekrany pochyłe, ponieważ nie wspomaga ich grawitacja. Są też sita zmiennym nachyleniu, które mają trzy różne nachylone sekcje każdego poziomu, powszechnie znane jako „przesłony bananowe”. Te sita zostały zaprojektowane tak, aby na początku szybko przepuszczać cząstki o połowie wielkości, jednocześnie dając cząsteczkom o zbliżonym rozmiarze więcej czasu na dokładniejsze przesianie w pozostałej części urządzenia.

Dodaj komentarz