Jak rozliczyć PIT-37

Jak rozliczyć PIT-37

Początek roku to od wielu lat czas, gdy podatnicy przygotowują się do rozliczenia podatkowego. Spora ich część stara się rozliczyć jak najszybciej, by równie szybko skorzystać ze zwrotu podatku. Ci, którzy są przekonani, że będą musieli sporo dopłacić, czekają zwykle do ostatniej chwili.

Jak rozliczyć PIT-37?

Formularz PIT-37 przeznaczony jest dla tych podatników, którzy w minionym roku nie prowadzili działalności gospodarczej, natomiast obowiązkowe składki na poczet podatku, do urzędu skarbowego przelewał ich pracodawca albo zleceniodawca. PIT-37 wypełniają również ci podatnicy, których pracodawcy nie będąc płatnikami, przelewali wynagrodzenie. Oznacza to, że ten właśnie formularz przypisany jest do wszystkich obywateli, którzy uzyskali przychód na podstawie umowy o pracę, zlecenie, dzieło oraz z tytułu rent i emerytur. To dokument, który wypełnia największa grupa uprawnionych podatników.

Aby uzyskać całkowitą pewność jak rozliczyć PIT-37 wystarczy wiedzieć, że formularz ten dotyczy tylko przychodów, które podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej, czyli przychodów opodatkowanych stawką 17% i 32%.

Co trzeba wiedzieć, by rozliczyć PIT-37?

Podstawą do wypełnienia formularza rozliczenia podatkowego jest zwykle PIT-11, to ten dokument, który każdy pracodawca zobowiązany jest do przekazania do urzędu skarbowego oraz dostarczenia swojemu pracownikowi przez upływem miesiąca lutego, każdego roku. W szczególnych przypadkach podatnik może skorzystać z zawartości innych druków, specyficznych w określonej sytuacji zawodowej.

Podatnicy zatrudnieni w kilku miejscach pracy otrzymują druk PIT-11 od każdego z pracodawców. Informacje zawarte w każdym z nich sumuje się i sumy wpisuje we właściwych rubryczkach zeznania rocznego. Jeżeli podatnik otrzymuje część dochodów nieopodatkowanych według skali podatkowej, wypełnia dwa różne druki, z których jednym jest PIT-37.

Do kiedy składa się PIT-37?

Rozliczenie roczne podatkowe, za ubiegły rok, na formularzu PIT-37 składa się zwyczajowo do końca kwietnia. W tym roku ostateczny termin złożenia dokumentu upływa 2 maja. To przesunięcie wynika wyłącznie z uwarunkowań kalendarza. W tym samym terminie swoje rozliczenie podatkowe muszą złożyć podatnicy składający inne formularze.

Formularze rozliczenia podatkowego składa się we właściwym urzędzie skarbowym, można jednak to zrobić również online, na specjalnie przygotowanej do tego celu platformie. Ważne, by dotrzymać wszelkich terminów, warto również pamiętać, że w razie pomyłki można tą samą drogą złożyć korektę.

Dodaj komentarz